Kontaktujte nás...
...nebo se rovnou přihlaste

Pořádá ZŠ u sv. Štěpána, Praha 2 a sdružení Štěpán, z.s.

organizátoři soutěže: Tomáš Knobloch,                 Jája Pánková a Jana Páčová

novomestskydzbanek@seznam.cz

Napište nám mail nebo vyplňte přihlášku, která je ke stažení dole. Tu podepište a pošlete nascanovanou na mail soutěže nebo poštou na adresu
ZŠ Štěpánská, Štěpánská 1286/8, 120 00, Praha 2.
Obálku prosím označte nápisem "Novoměstský džbánek".