Pravidla soutěže

Obecná pravidla
Soutěž je určena mladým hudebníkům hrajícím především akusticky folkovou a příbuznou hudbu. Obsahuje jak autorskou, tak interpretační část. Soutěžící se sami doprovázejí na vlastní hudební nástroje; případně je doprovází dospělý doprovod, playback ani half-playback není povolen. Použití techniky (looper,...) je možné, vše ale musí být nahráno přímo na místě, je zakázáno přinést si dopředu nahrané samply. Pořadatel zajišťuje ozvučení sálu, nástroje včetně bicích a kláves a nástrojová komba musí mít soutěžící vlastní. Vybraní soutěžící postupují do republikových finále (RF) soutěží Folkytonk  a Dětská Porta . Přihlášením do soutěže se účastník automaticky uchází o postup do obou uvedených soutěží, pokud to jeho kategorie umožňuje (není nutné to v přihlášce zmiňovat). O umístění a postupujících rozhoduje odborná porota přímo na místě, vyhlášení výsledků proběhne po vystoupení všech soutěžících.

Interpretační soutěž
V interpretační soutěži nemusí soutěžící hrát vlastní písně. V případě přejaté písně je nutné uvést v přihlášce jejího autora - pokud jej nelze dohledat, pak alespoň interpreta skladby. Do RF Dětské Porty postupuje vítěz každé soutěžní kategorie, porota však může udělit i první místo bez postupu. Pokud bude v kategorii více vyrovnaných soutěžících, porota může navrhnout více než jednoho postupujícího. O postupu z dalších míst rozhodují organizátoři RF Dětské Porty. Do RF soutěže Folkytonk postupují ti soutěžící, které porota doporučí bez ohledu na jejich umístění (tedy ne nutně jen z prvních míst). Porota také může ocenit výjimečný vokální či instrumentální výkon čestným uznáním. Zároveň bude vyhlášen jeden absolutní vítěz, který získá právo vystoupit na některém ze spřátelených festivalů na jaře či v létě 2020. V interpretační části každý soutěžící zahraje tři písně. Délka vystoupení by neměla přesáhnout 15 minut.
Soutěžní kategorie interpretační soutěže se shodují se soutěžními kategoriemi Dětské Porty:

Jednotlivci a dua
JA -do 10 let
JB - 11 - 15 let
JC - 16 - 20 let 
JD - 21 - 26 let - kategorie není postupová do RF Dětské Porty
JP -do 15 let s doprovodem dospělé osoby

Skupiny
SA - do 10 let
SB - 11 - 15 let
SC - 16 - 20 let
SD - 21 - 26 let – kategorie není postupová do RF Dětské Porty

SP - do 15 let s doprovodem dospělé osoby
T - zpívající oddíl - do 15 let za doprovodu vedoucího - kategorie není postupová do RF Folkytonk

Kategorie T je určena pro oddíly pracující celoročně s dětmi či táborové kolektivy, které se hudbě nevěnují prvoplánově, ale hrají a zpívají pro radost.

Kategorie se vždy určuje podle nejstaršího člena uskupení.

Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie sloučit v případě malého počtu účastníků, o postupu do RF jednotlivých soutěží rozhoduje porota dle svého uvážení.


Autorská soutěž
Autorská soutěž nemá kategorie, soutěžící smí přihlásit jednu až tři skladby. V případě cizojazyčných textů soutěžící dodá i český překlad. Pro postup do autorské části RF Folkytonk je třeba přihlásit tři skladby. Soutěžící přihlášení do autorské části automaticky soutěží i v interpretační části, skladby přihlášené do autorské části musí zaznít mezi třemi soutěžními skladbami. Vítězství v autorské soutěži automaticky znamená postup do RF Dětské Porty.

Poslední kategorií je divácká soutěž. Každý divák dostane jeden hlasovací lístek, který může nadepsat jménem soutěžícího, který se mu nejvíce líbil, a vhodit do připravené nádoby.